Haza

Haza Tissue paper navy blue 18gr 5SH 50x70cm

SKU: 114002/5839


Haza Tissue paper navy blue 18gr 5SH 50x70cm

SKU: 114002/5839

Manufacturer: Haza

Barcode: 8711319858399